คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยผมหน่อยครับข้อ12

จงหาค่าของ [(ง64 -ข“51ว้ว*21+(-9+(-7) [แขู27)* -17%2]+ 4144] -(-498 +(-16 จงเขียนจํานวน (23.141) * 32 + 3384.88 ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ มูลค่าสินค้าออกของประเทศไทยใน 3 เดือนแรก และ 3 เดือนที่สองเท่ากับ 64.179%105 เร ต : บาท และ 698 %10% บาทตามลําดับ จงหาว่ามูลค้าสินค้าออกของประเทศไทยในครึ่งปี แรกเท่ากับกี่ล้านบาท ถ้าเขียน (12.4%102)(8.0%107) ในรูป #เ%10" โดยที่ 1< 6 <10 และ ๓ เป็นจํานวน เต็ม จงหาค่าของ 4 + 3 สร้างพาลินโครมจาก 79 'โดยการบวกกี่ครั้งจึงเป็นพาลินโครมในรูป 036 พร้อมหา ล+8+0 ๒ =17.711 และ 8..=46.368 จงหา ธิ๒ และ กี๒ เพระราชทานคิงส์คัพ มีทีมเข้าแข่งขัน 12 ทีม ให้จับสลาก 6 ทีม จงหาว่าจะต้องจัดแข่งขันทั้งหมดกี่ครั้งจึงจะ 0 เด่ เพื่อจัดทีมเข้าสายสองสายสายละ ได้ทีมที่ชนะเลิศ สําการแข่งขันมีเื่อนไขคังนี้ และคัดเลือกทีมที่ได้คะแนนนําไว้ 2 ทีม รอบที่ 2 นํา รอบที่ 1 ทุกทีมในแต่ละสายพบกันหมด เทีมจากรอบที่ 1 มาแข่งกัน โดย ทุกทีมพบกันหมดทีมที่ชนะมากที่สุดเป็นที่ชนะเลิศ จงอธิบายพร้! อมยกตัวอย่างข่ายงานที่ผ่านได้และมีจุดเริมต้นกับจุดสิ้นสุดอยู่ที่จุดเดียวกัน และข่ายงานที่ผ่านได้และมีจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดไม่อยู่ที่จุดเดียวกัน ที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ใช้เส้นลองจิจูค 150” ตะวันออกเป็นเส้น กําหนดเวลา ถ้าขณะนี้ที่เมืองซิคนีย์เป็นวันอาทิตย์ เวลา 8.00 น. ขณะที่เมือง เดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวล เดนเวอร์ใช้เส้นลองจิจูคใดเป็นเส้นกําหนดเวลา แล้ว [นติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร สูง 34 เซนติเมตร าก 17.00 น. ของวันเสาร์ จงหาว่าที่เมือง ก กว้าง 25 เซ มีนําบรรจุ -. 3 มองถัง จะต้องเติมน้าอีกกี้ลิตรจึงจะเต็มถัง สวนผลไม้แห่งหนึงมค้นทรียน ต้นมังคุด ต้นเงาะ และผลไม้อื่นๆ รวม 657 ตั้น ถ้า จํานวนต้นทุเรียนเท่ากับ ร ของจํานวนตั้นมังคุค จํานวนต้นมังคุดเท่ากับ ร ของจํานวน ตันเงาะ จํานวนไม้ผลอื่นๆเท่ากับ 2 "องจํานวนต้นมังคุดและเงาะ จํานวนไม้ผลอื่นๆที่ “ต กล ไม่ใช่ทุเรียน มังคุด และเงาะมีทั้งหมดกี่ต้น
คณิตศาสตร์

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!