วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

คิดยังไงค่า

วิธีทํา 4 สางละล่ายด่างขับทัม า1ย0 6๓ มัดํางทับติม 3๕6ว์ ๑ 09 # งะ สร 1ไท ลายตด่างทับฑ้ 00 ๓7 างห้ วยนู๓เพดะ รย0 า๒๒ซ์ไท จ ริ ] ซั่งด่างทับทัม 300 ย |คัมนั้ปให้ได้ 0 2” 7 สากในจังใดฆ้ความ!ขัมยันหากทั่สุด ในบังสอบ !!! ล่าง ู *ฉัก 25 ย ละลาปโนนํา [60 ๐หท สรวคิ " ริยยุ ย 150 6 " 0 ก 0 ก 50ส 6 ผํา6 5 นนัก ๒ ย ละลายไแน้า รชย ๓๓ ? แบบเรียน 0 9๐๕พ๐6 วิทยาศาสตร์ชั่นมัชยแมศึกษาปิที่ 2 ต าชี้แจง: ให้นักเรียนคํานวณปริมาณของสาร เพื่อใช้ในการเตรียมสารละลายต ะ ง ล์ สารละลายนําหวาน ความเข้มข้นร้อยละ 5 โดยแลันนรปรม าตร ฉ ป อ๑28๓๐ 3 ะ าหนดให้เตรียมในปริมาณทั้งหมด 100 มิลลิลิตร ต้องตวงนําหวานกี่มิลลิลิตร เ
สารละลาย

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!