ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ทำยังไงค่ะ

ศ.25กง แบบฝึกหัด 2.3 การเคลื่อนที่ของวัตถุกรณีความเร่งมีค่าคงตัว ตัวอย่างโจทย์ แนวระดับ 1รถยนต์ค้นหนึ่งเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งด้วยความเร่งคงที่ได้ระยะ 85 เมตร โดยใช้เวลาในการเคลื่อนที่ 40 วินาที รถยนต์คันนี้มีความเร่งเท่าใด 2 วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ได้ระยะ 205 เมตร เมื่อเวลาผ่านไป 5 วินาที มีความเร็วเป็น 10 เมตรต่อวินาที จงหาว่า เคลื่อนที่ด้วยความเร็วต้นเท่าใด 3.รถประจําทางรับส่งนักเรียนจากบ้านถึงโรงเรียนด้วยความเร่ง 6 เมตรต่อวินาที* ถ้าระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน เท่ากับ 300 เมตร และรถเริ่มเคลื่อนที่จากหยุตนิ่ง ความเร็วของรถประจําทางมีค่าเท่าไร 4. รถยนต์เริ่มเคลื่อนที่จากจุดสตาร์ต เมื่อเวลาผ่านไป 20 วินาที รถยนต์มีความเร็วเป็น 50 เมตรต่อวินาที จงหา ระยะทางที่รถยนต์เคลื่อนที่ไปได้

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!