วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

เรื่อง Buoyant Force ค้าบช่วยหน่อยยย;-;

1ทรบ๕6หือทร: 5๐0!หอ 1ทอ6 ๐แอง/เทย ๒1๐๒1!อ6ทาร สไวอ๐อบ1 เบ๐หตศท1 1๐อ1666. 1.โทร รอทธ ทธท ขอธเฮทเทย อทา 1ทอธ รอท์ทย ร๐๕!ธร 15 ธสศุบส! 1๐ 30 ง. ธบ1 พพทธท พซธเฮกทอ “ ท ห น - 1๐ ออก ต ๒ พัอติห ก รไอทอธ. . [ [2บอดูก! 1๐๒6 ” 20-09.6ผ -- ไช๊ขอหสทเ ไอย๒ย ” 6.9]ป 2. โทร ๒๐% ๐ ทาธ16! งจธไฮทร 1,500 ๒ฮู. ธิบ1 งทรธท ง/ธไฮทโทย 1ทธ เวอ% ไท 1ทอ งสเห่อท, ไห ไร ธสุบ๕! 1๐ 750 แฮ. คิทศ์ ไทธ เ๒บอหตท1 โอห๐อ ๐ 1ทไร ๒๐> ไ 1ทธ ฮูสงหัสทห็อท๕ส| ๓๕๐๐อ๕!อฮเสท์อท ๒ @สศุบ๕! 1๐ 10 ทา/ร2. 3. ค เวทุรทา, หกไอท ไร 12 ทาธ1ธเร งตฮ่อ, 15 ทาธ1ธเณ !อทฮู, สเทส 3 ทาธ1ธเร ทไฮท, ไร รไทแตเทย ไท 1ทอ 1๓ท < าไฮ(. ไก 1ทอ งเฮ1อฮะ ส่อทรไไ/ ธสุบ๕ไร 1.8 ๒ยฮ/ทา3, ก็ทส เวบอ๑หทสท1 โ๐๓๐๑. (๕สงทีฮห์๐๓๕| ๕๐๐6!เฮกสห์อท โร อธศสุบอ!1๐ 9.8 ทา/ร5?

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!