เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คำยืมในภาษาต่างประเทศ

5

41

0

ข้อมูล

natkhemika aromoon

natkhemika aromoon

มัธยมต้น 2

ถ้าไม่เข้าใจถามได้น้าส

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้