เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Nouns - Articles - Quantifier

364

4097

1

ข้อมูล

ไก่น้อย🐥

ไก่น้อย🐥

มัธยมต้น 3

📌 การกล่าวถึง คำนาม (Noun) ในภาษาอังกฤษ
มีสิ่งสำคัญ (ที่ในภาษาไทยไม่มี) คือ

✅ การผันรูปจาก N.เอกพจน์ เป็น N.พหูพจน์

✅ การระบุคำจำพวกหนึ่ง .....ไว้หน้า N.
เพื่อให้รู้ 📍 จำนวน / ปริมาณ คร่าวๆ ของ N.
ด้วยคำต่างๆ ดังนี้

💬 คำนำหน้า N. (article)
💬 คำชี้เฉพาะ (this/that/these/those)
💬 จำนวน (number)
💬 ปริมาณ (quantifier)

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

มีประโยชน์มากๆเลย

News