เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ชีววิทยา ม.4

92

1317

0

ข้อมูล

With me. ☁️🌈

With me. ☁️🌈

มัธยมปลาย 1

เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์🌴

การเขียนของเราดีไม่ดียังไง เข้าใจหรือไม่เข้าบอกได้นะ เราจะได้ไปปรับปรุง😃

ปล.ภาพอาจจะไม่ค่อยชัด ขอบโทษด้วยนะพอดีลงแล้วมันไม่ชัดเอง 🙏

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้