เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ
สรุปจากติวเตอร์

บทสนทนาทักทายเพื่อน

129

2196

ข้อมูล

Engnow.in.th

Engnow.in.th

บทสนาทนาภาษาอังกฤษ ที่ไว้ทักทายคนรู้จัก เพื่อน หรือคนทั่วไปในเหตุการณ์ต่างๆ วันนี้ Engnow.in.th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี มีตัวอย่างประโยคสนทนาที่น่าสนใจมาฝากครับ ไปดูกันเลย

แชร์โน้ตนี้