เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ไฟฟ้าเคมี (1)

394

5314

2

ข้อมูล

sunshinex02_

sunshinex02_

มัธยมปลาย 3

⚡สรุปอันนี้มีเรื่องเลขออกซิเดชัน เซลล์กัลวานิก เเละประเภทของเซลล์กัลวานิกนะคะ (ยังไม่มีเรื่องเซลล์อิเล็กโทรไลต์ค่า🙇‍♀️)

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

มีประโยชน์มากๆเลย

ผู้เยี่ยมชม

สรุปละเอียดดี ขอบคุณค่ะ

News