เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ
สรุปจากติวเตอร์

สรุปสูตร เรื่องเซต

899

9774

ข้อมูล

Orendatutor

Orendatutor

เซต ม.4 จะเป็นเรื่องแรกที่น้องจะได้เรียนในระดับชั้นมัธยมปลาย ในทุกๆโรงเรียนโดยเนื้อหาในเรื่องนี้นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปต่อยอดในเรื่องต่างๆมากมาย และในข้อสอบเข้าส่วนใหญ่ก็จะนำเรื่องเซตนี้นั้นไปผสมผสานค่อนข้างเยอะมาก

หัวข้อเนื้อหาในเรื่องเซตนี้นั้น ก็จะมีเช่น ความหมายของเซต สัญลักษณ์ของเซต เซตว่าง สับเซต พาวเวอร์เซต แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ การดำเนินการของเซต ฯลฯ

แชร์โน้ตนี้