เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ภาษาอังกฤษม.2 ❤️

24

696

0

ข้อมูล

_hpxee

_hpxee

มัธยมต้น 2

- การเติม s / es
- Do / Does
- some / any
- การเติม ing
- can

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้