เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

นักดาราศาสตร์

16

174

2

ข้อมูล

lo_oknum

lo_oknum

ความคิดเห็น

Dr. Teeradat Somthong

เข้าใจง่ายดี

ปวีณา

ทำได้น่ารักและสามารถเข้าใจได้ดีคะ
#เป็นกำลังใจให้น๊า

แชร์โน้ตนี้