เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ประโยค passive voice.

6

217

0

ข้อมูล

Monlonee.

Monlonee.

มัธยมต้น 3

มีข้อผิดพลาดอะไร ขออภัยด้วยนะคะ 💙

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้