เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สอบเตรียมอุดม// #𝑻𝑼💖

32

310

0

ข้อมูล

𝒈𝒈𝒔𝒕𝒖𝒅𝒚.𝒄𝒐𝒎🌈

𝒈𝒈𝒔𝒕𝒖𝒅𝒚.𝒄𝒐𝒎🌈

มัธยมต้น 3

อันนี้เปนเว็บไซต์ที่เราหาเจอนะ เราว่ามันช่วยมากๆเลยอ่านเพื่อไว้ดีมั่กๆ
https://www.dek-d.com/board/view/3747572/

https://www.dek-d.com/board/view/3861776/

https://www.tutorcu.com/

https://medium.com/@intouchsataya/

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้