เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ 🌈

12

159

0

ข้อมูล

study with Ing.

study with Ing.

มัธยมต้น All

หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ต้องข้ออภัยด้วยนะคะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้