เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คำศัพท์ ภาษาญี่ปุ่น ep.1

39

376

0

ข้อมูล

อายจัง

อายจัง

มัธยมปลาย All

รวมคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้