เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

กรด-เบส​ ( อินดิเคเตอร์​ )​

8

101

0

ข้อมูล

Moomin

Moomin

มัธยมต้น 2

อินดิเคเตอร์​ คือ​ สารที่ใช้บ่งบอกความเป็น
กรด-เบส​

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้