เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

จำนวนเต็ม

5

94

0

ข้อมูล

preemyyww

preemyyww

มัธยมต้น 1

>หลักการ+ - × ÷จำนวนเต็ม
>สมบัติการ+ ×จำนวนเต็ม

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้