เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒏𝒐𝒖𝒏🧸

4

180

0

ข้อมูล

𝒈𝒈𝒔𝒕𝒖𝒅𝒚.𝒄𝒐𝒎🌈

𝒈𝒈𝒔𝒕𝒖𝒅𝒚.𝒄𝒐𝒎🌈

มัธยมปลาย 2

❌❌❌❌*ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ห้ามนำไปเผยแพร่ต่อค่ะ ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือค่ะ🔆

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้