เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ไฟฟ้าและความร้อน

20

535

0

ข้อมูล

xkwa

xkwa

มัธยมต้น 3

อันนี้เราสรุปมาจากคลิป ฟิสิกส์โกเอก ไฟฟ้าม.ต้นและความร้อนม.ต้น นะคะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้