เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

3tense

5

47

0

ข้อมูล

JEAB_PAPASORN​🐤

JEAB_PAPASORN​🐤

เนื้อหาจะมีแค่3tenseนะคะ เป็นพื้นฐานของม.1

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้