เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พื้นที่ผิวและปริมาตร || ม.3

21

413

1

ข้อมูล

puxtastudyland

puxtastudyland

สรุปสูตรสำเร็จจ้า🌸
;

โน้ตแรกเลยฝากตัวด้วยนะงับบบ>\<

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้