เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

98

1225

2

ข้อมูล

sunshinex02_

sunshinex02_

🌱🌱🌱

ความคิดเห็น

Natte
Natte

เขียนละเอียดเนื้อหาครบ ลายมืออ่านง่าย สรุปที่ดือมากค่ะ! 💘💘💘

sunshinex02_
Author sunshinex02_

ขอบคุณค่า💕

News