เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

วิทยาศาสตร์ ม.2

16

257

1

ข้อมูล

NUTTANICHA_TEAW🐷

NUTTANICHA_TEAW🐷

-บทบาทของอาหาร
-อาหารที่ให้พลังงานและไม่ให้พลังงาน
-ประโยชน์และอาการเมื่อขาดวิตามิน/เกลือแร่
-การคำนวณหาพลังงาน
-การคำนวณหาค่า BMI

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้