เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

1

496

0

ข้อมูล

ผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม

ไม่ค่อยละเอียดน่า ไม่เข้าใจเหมือนกันนนน
ปล.ไม่ได้เขียนเเผนภาพการถ่ายทอดพันธุกรรม

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้