เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ภาษาอังกฤษม.2

25

566

0

ข้อมูล

𝒓𝒂𝒑𝒆𝒆𝒙𝒔𝒕𝒖𝒅𝒚𝒈𝒓𝒂𝒎

𝒓𝒂𝒑𝒆𝒆𝒙𝒔𝒕𝒖𝒅𝒚𝒈𝒓𝒂𝒎

เกี่ยวกับเรื่อง present perfect กับpart simple นะคะ💫

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้