เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การหาเวกเตอร์ลัพธ์ ม.2

2

101

1

ข้อมูล

ยางรัดผมของจีมิน

ยางรัดผมของจีมิน

การหาเวกเตอร์ลัพธ์ โดย วิธีการเขียนรูป

ความคิดเห็น

wrp_mm

มีประโยชน์มากๆเลย

แชร์โน้ตนี้