เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สถิติ 💛

34

759

1

ข้อมูล

กต.555

กต.555

รวมสูตรการคิดเกี่ยวกับสถิติ

ความคิดเห็น

กต.555
Author

แก้ไข :
ขอบบน = (มากสุดในชั้นนั้น+ น้อยสุดในชั้นที่สูงกว่า)/2

แชร์โน้ตนี้