เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สารละลาย [ม.2]

93

1247

1

ข้อมูล

Pslyy

Pslyy

มัธยมต้น All

ตรงไหนไม่ชัดสอบถามได้นะคะ 💝

instagram (for study) : pslyyxstudy

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้