เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[ปลายภาค]​ ม.2 เทอม2 ประวัติ

158

2418

2

ข้อมูล

𝐍𝐍𝐍

𝐍𝐍𝐍

PromotionBanner

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

พอจะรู้มั้ยค้าว่า พัฒนาการภูมิภาคเอาเชียเอเชีย นำไปใช้กับชีวิตประจำวันในเรื่องใด

𝐍𝐍𝐍
Author

ถ้านำไปใช้ น่าจะเป็นเรื่องของ ความพยายามเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชาติ, ภูมิภาคของตนให้ดีขึ้นของคนในสมัยก่อนนะคะ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในยุคปัจจุบันควรเอาเป็นแบบอย่าง
(ตามความคิดของเรานะคะ)
ปล.ตอบทันมั้ยเนี่ย เพิ่งเห็นนนน😭🙏

แชร์โน้ตนี้