เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[ปลายภาค] วิทย์ฯ ความชื้น ม.1

11

341

0

ข้อมูล

PINK

PINK

การคำนวนความชื้นสัมพัทธ์
การคำนวนความชื้นสัมบูรณ์

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้