เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

English M. 2

10

528

0

ข้อมูล

Noey2404

Noey2404

Grammar
😂 comparative superlative
😃 too enough
😄 present perfect
😆 present perfect Vs past simple

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้