เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

British VS American

0

42

0

ข้อมูล

Fl💛

Fl💛

คำเเปลเหมือนกันเเต่เขียนต่างกันเเละออกเสียงต่างกัน

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้