เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[กลางภาค]คณิตศาสตร์ M.3

35

829

4

ข้อมูล

ㅡ HEWNA

ㅡ HEWNA

อสมการและความน่าจะเป็น

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

เขียนกราฟผิด

ㅡ HEWNA
Author

คือเราตั้งใจให้เป็นแบบนั้นเพราะเดี๋ยวมันไม่เห็น😂

ㅡ HEWNA
Author

เดี๋ยวแก้ให้ค่ะ

ㅡ HEWNA
Author

ขอบคุณที่เตือนนะคะ

แชร์โน้ตนี้