เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ระดับภาษา ม.3

16

432

0

ข้อมูล

With me. ☁️🌈

With me. ☁️🌈

เราสรุปจากที่เราเรียน ถ้ามีอะไรอยากให้เราแก้ไขบอกได้เลยนะ💕

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้