เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[กลางภาค]โคลงสี่สุภาพ ม.2

35

796

0

ข้อมูล

klstudyjh

klstudyjh

มีเรื่อง โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์
โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ
โคลงสุภาษิตอิศปปกรณำ

ลงไทยเยอะ เพราะจะไปเปงครูพาสาทัยย

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้