เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[กลางภาค]กาพย์ประพาสธารทองแดง

32

706

0

ข้อมูล

klstudyjh

klstudyjh

กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

ผิดพลาดส่วนไหนขออภัยด้วยนะคะ

Fighting!!!

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น