เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[กลางภาค]จำนวนตรรกยะ,อตรรกยะ

83

1175

0

ข้อมูล

klstudyjh

klstudyjh

IG : studygram_sp

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้