เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พื้นที่ผิวและปริมาตร ม.3

9

167

0

ข้อมูล

STD2G

STD2G

สำหรับใครที่อยากจำสูตรและการใช้สามารถอ่านได้เลยนะคะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้