เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

conjunction+passive ม.2

8

352

0

ข้อมูล

เราเป็นคนที่ดีมาก

เราเป็นคนที่ดีมาก

ลองทำสรุปวิชาที่ไม่ถนัดดูบ้าง เป็นยังไงบอกเราด้วยน้าา

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News