เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

🕰ประวัติศาสตร์ อยุธยา⏳

24

670

2

ข้อมูล

Lollistudy

Lollistudy

☂️หลักฐานทางประวัติศาสตร์
⛄️อาณาจักรอยุธยา
•อยุธยาตอนต้น
•อยุธยาตอนกลาง
•อยุธยาตอนปลาย
💥ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

รอติดตามอยู่น้า

Lollistudy
Author Lollistudy

แงขอบคุณมากเลยค่า😆🥰

News