เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คำคมแรงบันดาลใจในการทำงาน​

26

283

0

ข้อมูล

Moomin

Moomin

แรงบันดาลใจเป็นส่วนสำคัญของการทำงาน​และการเริ่มต้นทำในสิ่งนั้นๆ​

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้