เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[stylefit] โวหารภาพพจน์

15

303

0

ข้อมูล

beru.study

beru.study

สรุปวิชาภาษาไทย หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกระดับชั้นนะงับ😆
🌵ติดตาม IG : beru.study

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้