เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

English Grammar ☆

9

458

0

ข้อมูล

SBJ ☆

SBJ ☆

Grammar สรุป ☆
-Past Simple
-Present continuous
-Adverb of frequency
-timeexpression
-Gerund
-Past Simple
-past continuous
-ผิดผลาดตรงไหนขอโทษด้วยนะคะ-

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้