เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

วิทยาศาสตร์เรื่องไฟฟ้า

14

271

0

ข้อมูล

Ap.studyy

Ap.studyy

เรื่องเกี่ยวกับการคำนวณหาค่าไฟการใช้สูตร
การหากำลังไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าประจุไฟฟ้าตัวต้านทานการอ่านค่าตัวต้านทานถ้าชอบก้ติดตามไว้น่ะค่ะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้