เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พลังงานความร้อน ม.1

10

354

0

ข้อมูล

uniCorn🦄🦄

uniCorn🦄🦄

อุณหภูมิ การถ่ายโอนพลังงาน สมดุลความร้อน

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้