เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ทรัพยากรธรณี : ดิน หิน แร่

27

533

1

ข้อมูล

Riwwxq

Riwwxq

ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะคะ🙏🏻

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

เข้าใจง่ายดี

แชร์โน้ตนี้