เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พาราโบลา ม.3

32

633

6

ข้อมูล

thursday.morning🥑✨

thursday.morning🥑✨

💛

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

ขอถามหน้า3ค่ะ ทำไมเป็น200คะ😂

ผู้เยี่ยมชม

หน้าสุดท้ายตอบสูง100หรือเปล่าเอ่ย คิดหลายรอบไม่ลง 50

thursday.morning🥑✨
Author

เขียนผิดค่า 5555 ตอบ400ค่ะ

thursday.morning🥑✨
Author

ตอบ50ค่ะ เพราะด้านหน้า1.8มันมี-อยู่ = -45 + 95
= 50 ค่ะ

▪€hompoo▪

ในโจทย์อักษรสีชมพูไม่มีลบนะคะ😂

thursday.morning🥑✨
Author

แง เราเขียนผิดค่า

แชร์โน้ตนี้