เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สารในชีวิตประจำวัน(ม.1)

12

162

0

ข้อมูล

pinmook--

pinmook--

เราสรุปจากการเรียนในห้องนะ ผิดพลาดยังไงขอโทษด้วยนะคะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้