เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

อเมริกาเหนือ ม.3

7

177

0

ข้อมูล

 BBAMM.

BBAMM.

ไม่ค่อยละเอียดนะคะ เป็นสรุปไว้อ่านเองจากเทอมที่แล้ว

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้